Slotconcert Korpsen in de klas

Zaterdag 29 november 2014 was het dan zover. Het slotconcert Korpsen in de Klas. De kinderen van groep 5 en 6 van CBS de Wrâldpoarte deden mee met het project Korpsen in de klas in samenwerking met Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer Garyp. Ze kregen 11 keer muziekles op een instrument en het resultaat daarvan lieten ze samen met de muziekvereniging horen op zaterdag 29 november jl. in It Geahûs in Garyp. Dat de kinderen binnen schooltijd een instrument leren bespelen is een unieke kans.

Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer Garyp doet mee aan het project Korpsen in de klas. Korpsen in de klas is een initiatief van de Organisatie Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) met financiële steun van het Prins Bernard Cultuur Fonds. Het project is erop gericht om kinderen te laten kennismaken met de muziekvereniging en het bespelen van een muziekinstrument. Ter gelijker tijd is het binnen de basisschool dé gelegenheid om professioneel muziekonderwijs te genieten. Chr. Muziekver. Looft den Heer Garyp is één van de 5 verenigingen die op dit moment meedoet aan Korpsen in de klas. De komende 3 jaar zullen er nog 25 muziekverenigingen deelnemen. Tijdens het concert lieten de kinderen samen met Looft den Heer Garyp laten horen wat ze allemaal hebben geleerd.

Chr. Muziekver. Looft den Heer opende het concert met de mars “The Kingdom of God” van Jerry B. Bensman. Daarna heette projectleider Rolf Hoogenberg de kinderen, ouders, pakes, beppes, de muziekvereniging en alle andere belangstellende welkom. Hij vervolgde het welkom met een korte uitleg van het project en de bedoeling van de avond. Toen was het de beurt aan de kinderen om te laten horen wat ze al kunnen spelen. Samen met het korps speelden de kinderen “I feel good”. Wat een combinatie! Looft den Heer liet daarna horen hoe het vlotte nummer “Bessarabyanka” klinkt als je al een wat gevorderde muzikant bent.

Tegenwoordig krijgen de kinderen les met ondersteuning van een CD. De kinderen speelden met begeleiding van de CD de liederen “Op en neer” en “EDC doe maar mee”. Het publiek stond er versteld van wat de leerlingen na 11 weken les al kunnen spelen. Ook de huidige leerlingen lieten van zich horen. Zij spelen “March Along” en “Beatle Blues”. Dirigeren is een vak apart. Een aantal kinderen mochten ondervinden hoe dit gaat en voelt. Leerlingen kunnen niet zonder een leraar. En de leraar zelf moet ook een beetje kunnen spelen. Meester Syde en dirigent Theun hadden een duet in gestudeerd. De start van Theun was niet geheel vlekkeloos. Na een korte les van meester Syde boekte Theun al snel vorderingen. Tot slot werd het duet voortreffelijk gespeeld.

Tussen de stukken door praat Rolf het geheel aan elkaar vast. Tevens werden een aantal muzikanten gevraagd om hun muziekinstrument te tonen en een stukje te spelen. Tot slot van het concert speelden de kinderen samen het korps het stuk “Dr. Alfred”, wat speciaal voor deze avond tot “meester Alfred” werd omgedoopt, omdat de leerkracht van groep 5 ook meester Alfred heet. Als toegift speelden de leerlingen en het korps nogmaals het stuk “I feel good”.

Al met al kan er worden terug gekeken op een zeer geslaagd slotconcert voor een volle zaal publiek en een zeer geslaagd project op school

Video opnamesGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.