Korpsen in de klas

De Provincie Fryslân heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld aan de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) voor het werven en opleiden van amateurmuzikanten. Hiermee wil de OMF de continuïteit van de vele harmonie- en fanfareorkesten en brassbands waarborgen. Aangezien onze muziekvereniging lid is van OMF is daar gelijk kenbaar gemaakt, dan Chr. Muziekvereniging Looft den Heer Garyp graag voor een deel van dat bedrag in aanmerking komt. Keunstwurk is gevraagd om het project uit te voeren. Daarvoor heeft Keunstwurk Rolf Hoogenberg uit Noord-Holland aangetrokken als projectleider. Bewust iemand buiten de provincie zodat belangenverstrengeling zo klein mogelijk is.

Begin februari 2014 werd Chr. Muziekver. Looft den Heer als één van de vier deelnemende verenigingen gepresenteerd. Daar zijn we als vereniging natuurlijk heel blij mee. We konden, in samenwerking met de projectleider, aan de slag om het project vorm te geven. Bij CBS De Wrâldpoarte werden we met open armen ontvangen. De school moet namelijk iets aan cultuureducatie doen én Korpsen in de klas is een goed aansluitend vervolg op de AMV lessen in groep 3 en 4. Het gehele traject van voorbereiding zullen we niet langs lopen. Het gaat tenslotte om het gerealiseerde.

Korpsen in de klas wordt gegeven in de groepen 5 en 6. Onze muziekleraar Syde van der Ploeg neemt deze lessen voor zijn rekening. Hij wordt hierbij ondersteunt door twee muziekleden, die zorgen dat de muziekleraar zich geen zorgen hoeft te maken over het instrumentarium. Alle leerlingen van groep 5 en 6 krijgen een instrument tot hun beschikking, zodat ze ook thuis kunnen oefenen. De oriëntatie fase, bestaande uit vier muzieklessen, wordt op 30 september 2014 afgesloten met een heus concert op CBS De Wrâldpoarte. Hieraan zal ook een ensemble van de muziekvereniging meewerken. Daarna krijgt het project een vervolg met een verdiepingsfase. Deze fase bestaat uit zeven lessen. Ook deze fase wordt afgesloten met een concert op 29 november 2014 in It Geahûs. Hier zal de muziekvereniging ook van zich laten horen. Leerlingen van groep 5 en 6 (en de andere groepen natuurlijk ook) die, mede naar aanleiding van dit project, enthousiast zijn geworden om blaasmuziek te gaan spelen, kunnen zich aanmelden voor de reguliere muzieklessen die door Syde van der Ploeg worden gegeven.

Aanmelden kan via de secretaris van de muziekvereniging; Anne Albada, 0511-521098 en/of via info@looftdenheergaryp.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.